TRANG CHỦ/CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. Công ty cam kết bảo mật thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp.

  • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý và tuân thủ Chính sách Bảo mật.
  • Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích đã được thông báo.
  • Quý khách có thể truy cập vào trang web mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Quý khách chỉ cần đăng nhập nếu có tài khoản.
  • Công ty sẽ sử dụng thông tin khách hàng để giao hàng, hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sản phẩm, xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

II. Phạm vi sử dụng thông tin của khách hàng trong Chính sách bảo mật thông tin của Yến Sào Tân Hiệp được mở rộng và bao gồm các mục đích sau:

1. Giao hàng: Thông tin được sử dụng để thực hiện giao hàng các sản phẩm mà khách hàng đã mua tại công ty.

2. Thông báo và hỗ trợ khách hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin để gửi thông báo về việc giao hàng, hỗ trợ khách hàng và giải đáp các yêu cầu hỗ trợ.

3. Cung cấp thông tin sản phẩm: Thông tin được sử dụng để cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, bao gồm các thông tin chi tiết, hướng dẫn sử dụng và cập nhật về sản phẩm.

4. Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ: Thông tin được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm việc liên lạc và cung cấp thông tin qua trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và luôn nỗ lực để cải thiện chất lượng dịch vụ và mang đến trải nghiệm thú vị cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại trang web của chúng tôi.